06
Oct

ຈຳປາ “ເມື່ອລັ່ນທົມ ໄຮ້ ລະທົມ”

“ຈຳປາ” ເປັນພັນໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ ທີ່ມີຄວາມ ອະມະຕະ ຄົນສ່ວນຫລາຍເຊື່ອກັນວ່າ: ຈໍາປາ ຫ້າມເອົາມາປູກໃນບ້ານ ເພາະຈຳປາມີຊື່ພາສາໄທວ່າ: ລັ່ນທົມ ແລະ ມີຊື່ຄ້າຍຄືຄຳວ່າ: ລະທົມ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ: ຍ້ອນຫຍັງ? ໃນສະໄໝເຈົ້າອານຸວົງ ເມືອງວຽງຈັນຖືກຢຽບຢໍ່າ ທຳລາຍຈາກສັກດີນາ ສຍາມ ເຮັດໃຫ້ຊາວເມືອງມີຄວາມອຸກອັ່ງ ແລະ ຕົວເມືອງງຽບເຫງົາ ຕໍ່ມາຊາວເມືອງໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງບ້ານແປງເມືອງ ປົວແປງຕົວເມືອງວຽງຈັນຄືນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ປູກຕົ້ນຈຳປາ ເພື່ອເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈ ໃຫ້ລືມເຖິງຄວາມລະທົມຂົມຂື່ນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ...

Read More