06
Oct

ຈຳປາ “ເມື່ອລັ່ນທົມ ໄຮ້ ລະທົມ”

“ຈຳປາ” ເປັນພັນໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ ທີ່ມີຄວາມ ອະມະຕະ ຄົນສ່ວນຫລາຍເຊື່ອກັນວ່າ: ຈໍາປາ ຫ້າມເອົາມາປູກໃນບ້ານ ເພາະຈຳປາມີຊື່ພາສາໄທວ່າ: ລັ່ນທົມ ແລະ ມີຊື່ຄ້າຍຄືຄຳວ່າ: ລະທົມ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ: ຍ້ອນຫຍັງ? ໃນສະໄໝເຈົ້າອານຸວົງ ເມືອງວຽງຈັນຖືກຢຽບຢໍ່າ ທຳລາຍຈາກສັກດີນາ ສຍາມ ເຮັດໃຫ້ຊາວເມືອງມີຄວາມອຸກອັ່ງ ແລະ ຕົວເມືອງງຽບເຫງົາ ຕໍ່ມາຊາວເມືອງໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງບ້ານແປງເມືອງ ປົວແປງຕົວເມືອງວຽງຈັນຄືນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ປູກຕົ້ນຈຳປາ ເພື່ອເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈ ໃຫ້ລືມເຖິງຄວາມລະທົມຂົມຂື່ນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຕົ້ນຈຳປາໄດ້ພິສູດຕົວເອງໂດຍອາໄສ ສເນ່ທີ່ມີຢູ່ ແລະໄດ້ເຈືອງຈາງຄວາມເຊື່ອເຫລົ່ານັ້ນລົງ “ຈຳປາ” ເປັນຕົ້ນໄມ້ປະຈໍາຊາດລາວ ຈໍາປາ ມີຊົງຕົ້ນທີ່ເປັນພຸ່ມສວຍງາມ, ລໍາຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງກ້ານທີ່ບິດໄປມາ ຢ່າງແປກຕາ ໃນລະດູຮ້ອນຕົ້ນຈະຖິ້ມໃບ ເຫັນແຕ່ດອກເຕັມຕົ້ນ ຈັ່ງແມ່ນງາມອີຫລີ ກິ່ນກໍ່ຫອມແຮງຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອດອກຫລົ່ນໂປຍເຕັມພື້ນ ມັນຊ່າງເປັນພາບຕິດຕາແທ້ໆ !!!