• Tel: +856 21 263 840, +856 20 2244 1244
 • Email us: info@apalaos.com
 • Working Hours: 08:30-17:00

Month: October 2017

 • 06
  Oct

  “ຄວາມເປັນລາວ” ໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳ

  Read More
 • 06
  Oct

  ຈຳປາ “ເມື່ອລັ່ນທົມ ໄຮ້ ລະທົມ”

  “ຈຳປາ” ເປັນພັນໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ ທີ່ມີຄວາມ ອະມະຕະ ຄົນສ່ວນຫລາຍເຊື່ອກັນວ່າ: ຈໍາປາ ຫ້າມເອົາມາປູກໃນບ້ານ ເພາະຈຳປາມີຊື່ພາສາໄທວ່າ: ລັ່ນທົມ ແລະ ມີຊື່ຄ້າຍຄືຄຳວ່າ: ລະທົມ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ: ຍ້ອນຫຍັງ? ໃນສະໄໝເຈົ້າອານຸວົງ ເມືອງວຽງຈັນຖືກຢຽບຢໍ່າ ທຳລາຍຈາກສັກດີນາ ສຍາມ ເຮັດໃຫ້ຊາວເມືອງມີຄວາມອຸກອັ່ງ ແລະ ຕົວເມືອງງຽບເຫງົາ ຕໍ່ມາຊາວເມືອງໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງບ້ານແປງເມືອງ ປົວແປງຕົວເມືອງວຽງຈັນຄືນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ປູກຕົ້ນຈຳປາ ເພື່ອເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈ ໃຫ້ລືມເຖິງຄວາມລະທົມຂົມຂື່ນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ...

  Read More